. test
Monter-elektronik (742102)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
E/742102/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż szkodliwy
czynnik występujący w pracy
montera-elektronika:
Quiz nr 5
PRACA NA
WYSOKOŚCIACH
HAŁAS
STRES ZWIĄZANY
Z KONCENTRACJĄ
OSTRE
NARZĘDZIA
SZPITAL
FIRMA
WYKONUJĄCA
INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
SERWIS
AGD I RTV
FIRMA
BUDOWLANA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Wskaż miejsce, w którym zazwyczaj nie pracuje
monter-elektronik:
MECHATRONIKA
ELEKTRONIKA
NANOTECHNOLOGIE
ARCHITEKTURA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Wskaż kierunek studiów,
który nie jest bezpośrednio
związany z zawodem
monter-elektronik:
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
PRECYZJA
POMYSŁOWOŚĆ
DOKŁADNOŚĆ
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wskaż cechę,
która nie jest konieczna
do wykonywania zawodu
monter-elektronik:
ZABURZENIA
WIDZENIA
OBUOCZNEGO
UPOŚLEDZENIE
UMYSŁOWE
UMIARKOWANE
ZABURZENIA
NERWICOWE
UPOŚLEDZENIE
UMYSŁOWE
LEKKIE
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Wskaż schorzenie, które
nie jest przeciwwskazaniem
do wykonywania zawodu
monter-elektronik:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi