. test
Kowal
Quiz nr 4: Suwak

M/722101/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim
 stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź


Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień

zainteresowań związanych z zawodem kowala. Jest to zawód dla ludzi,

którzy mają zarówno zainteresowania artystyczne, jak i techniczne.

Są kreatywni, mają dobrze rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną

jak i poczucie estetyki. Jest to zawód dla ludzi wytrzymałych

na długotrwały wysiłek fizyczny i skłonnych do wykonywania

swojej pracy głównie w pozycji stojącej lub pochyłej.

Postaraj się znaleźć taki zawód, który będzie zgodny z Twoimi

indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!


Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom zainteresowań

związanych z zawodem kowala. Jest to zawód dla ludzi,

którzy mają zarówno zainteresowania artystyczne, jak i techniczne.

Są kreatywni, mają dobrze rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną

jak i poczucie estetyki. Jest to zawód dla ludzi wytrzymałych

na długotrwały wysiłek fizyczny i skłonnych do wykonywania

swojej pracy głównie w pozycji stojącej lub pochyłej.

Spróbuj poszukać zawodu, który w większym stopniu

będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi

zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu! Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
zainteresowań związanych z zawodem kowala.
Jest to zawód dla ludzi, którzy mają zarówno zainteresowania artystyczne,
jak i techniczne. Są kreatywni, mają dobrze rozwiniętą wyobraźnię
przestrzenną jak i poczucie estetyki. Jest to zawód dla ludzi
wytrzymałych na długotrwały wysiłek fizyczny i skłonnych
do wykonywania swojej pracy głównie w pozycji stojącej lub pochyłej.
Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach
dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.

 

 

 Przejdź do kolejnego quizu!
Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu

odpowiadają tym, które wykazywać powinien kowal.

Jest to zawód dla ludzi, którzy mają zarówno zainteresowania

artystyczne, jak i techniczne. Są kreatywni, mają dobrze rozwiniętą

wyobraźnię przestrzenną jak i poczucie estetyki.

Jest to zawód dla ludzi wytrzymałych na długotrwały wysiłek fizyczny

i skłonnych do wykonywania swojej pracy głównie w pozycji stojącej

lub pochyłej. Uzyskany wynik może wskazywać,

że powinieneś wziąć pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach

dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.


Przejdź do kolejnego quizu!