. test
Asystent osoby niepełnosprawnej (341201)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
Z/341201/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż typ szkoły,
w której można zdobyć
zawód asystent osoby
niepełnosprawnej:
Quiz nr 5
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
TECHNIKUM
SZKOŁA
POLICEALNA
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
ODWAGA
UMIEJĘTNOŚĆ
WSPÓŁPRACY
WRAŻLIWOŚĆ
EMPATIA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr  5
2. Wskaż cechę,
która nie jest konieczna,
aby dobrze wykonywać
zawód asystent osoby
niepełnosprawnej:
DOM POMOCY
SPOŁECZNEJ
PRACA W BLISKIM
KONTAKCIE
Z INNYMI LUDŹMI
UMOWA
O PRACĘ
WYMAGANY
STRÓJ ROBOCZY
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Wskaż, które z określeń
nie opisuje warunków
pracy asystenta osoby
niepełnosprawnej:
WSPIERANIE
UŁATWIANIE
WYRĘCZANIE
MOTYWOWANIE
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wskaż, które z określeń
stoi w sprzeczności
z zasadami pracy asystenta
osoby niepełnosprawnej:
SPRZĘT
REHABILITACYJNY
PRZEDMIOTY
CODZIENNEGO
UŻYTKU
SPRZĘTY
RTV I AGD
KOSIARKA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Znajdź urządzenie,
z którego nie korzysta
w pracy asystent osoby
niepełnosprawnej:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi