. test
Technik budownictwa okrętowego (311910)
Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
M/311910/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się budową statków i okrętów.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Lubię spędzać czas majsterkując.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę pracować przez dłuższy czas w pozycji stojącej.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię aktywnie spędzać czas – ważna jest
dla mnie kondycja fizyczna.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie nudzę się, gdy muszę wykonywać monotonne czynności.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Dobrze radzę sobie w sytuacjach wymagających skupienia.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Należę do osób dobrze zorganizowanych.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę pracować zarówno indywidualnie, jak i w zespole.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mam typowo techniczne zainteresowania.
Zobacz swoje odpowiedzi
Mam typowo techniczne zainteresowania.
Mogę pracować zarówno indywidualnie, jak i w zespole.
Należę do osób dobrze zorganizowanych.
Dobrze radzę sobie w sytuacjach wymagających skupienia.
Nie nudzę się, gdy muszę wykonywać monotonne czynności.
Lubię aktywnie spędzać czas – ważna jest dla mnie kondycja fizyczna.  
Mogę pracować przez dłuższy czas w pozycji stojącej.
Lubię spędzać czas majsterkując.
Interesuję się budową statków i okrętów.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi