. test
Technik automatyk sterowania
ruchem kolejowym (311407)
Quiz nr 5: Rebus
E/311407/Q/R/5
Rozwiąż rebusy
i powtórz
słownictwo
związane z tym
zawodem.
Rozwiąż rebus. Wpisz hasło w puste pole
i kliknij na "sprawdź". Masz 3 próby.
Quiz nr 5
Zapoznaj się z definicją hasła.
Quiz nr 5
Antena przekazująca sygnał
do lokomotywy.
BALISA TOROWA
Rozwiąż rebus. Wpisz hasło w puste pole
i kliknij na "sprawdź". Masz 3 próby.
Quiz nr 5
GUZIK
Quiz nr 5
Służy do obsługi maszyn
i urządzeń sterujących.
Zapoznaj się z definicją hasła.
Rozwiąż rebus. Wpisz hasło w puste pole
i kliknij na "sprawdź". Masz 3 próby.
Quiz nr 5
PULPIT
Quiz nr 5
Służy monitorowaniu i wprowadzaniu zmian
w sterowaniu ruchem.
Zapoznaj się z definicją hasła.
Rozwiąż rebus. Wpisz hasło w puste pole
i kliknij na "sprawdź". Masz 3 próby.
Quiz nr 5
POCIĄG
Quiz nr 5
Ciąg połączonych wagonów
poruszających się po torach.
Wagony prowadzone są
przez lokomotywę.
Zapoznaj się z definicją hasła.
Rozwiąż rebus. Wpisz hasło w puste pole
i kliknij na "sprawdź". Masz 3 próby.
Quiz nr 5
ROGATKA
Quiz nr 5
Szlaban znajdujący się
na przejazdach kolejowych.
Zapoznaj się z definicją hasła.
Brawo!
Jak widzisz,
zabawa i nauka
idą w parze.