. test
Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych (742202)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
E/742202/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. W pracy montera sieci i urządzeń telekomunikacyjnych niezwykle 
ważne jest bezwzględne przestrzeganie 
przepisów BHP.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 
może pracować w studzienkach, wykopach, 
na wysokości – często w niewygodnej 
pozycji ciała.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Aby zostać technikiem telekomunikacji, 
monter sieci musi uzyskać wykształcenie 
średnie oraz potwierdzić
kwalifikacje E.9 i E.10.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Monterem sieci i urządzeń 
telekomunikacyjnych może zostać 
tylko osoba, która ukończyła technikum.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Zaburzenie widzenia obuocznego, 
widzenia barw stanowią przeciwwskazanie 
do wykonywania zawodu montera sieci 
i urządzeń telekomunikacyjnych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. W zawodzie montera sieci i urządzeń telekomunikacyjnych niezbędne 
są precyzja i dokładność.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. W pracy montera sieci i urządzeń telekomunikacyjnych niezwykle ważne jest bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP.
2. Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych może pracować w studzienkach, wykopach, na wysokości – często w niewygodnej pozycji ciała.
3. Aby zostać technikiem telekomunikacji, monter sieci musi uzyskać wykształcenie średnie oraz potwierdzić kwalifikacje E.9 i E.10.
4. Monterem sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 
może zostać tylko osoba, która ukończyła technikum.
5. Zaburzenie widzenia obuocznego, widzenia barw stanowią przeciwwskazanie do wykonywania zawodu montera sieci i urządzeń telekomunikacyjnych.
6. W zawodzie montera sieci i urządzeń telekomunikacyjnych niezbędne są precyzja 
i dokładność.
Twój wynik 
PRAWDA
FAŁSZ