. test
Technik chłodnictwa i klimatyzacji (311929)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
E/311929/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Technik chłodnictwa i klimatyzacji 
zajmuje się obsługą automatyki chłodniczej. 
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. W toku kształcenia uczniowie 
zdobywają wiedzę z zakresu obsługi 
specjalistycznych maszyn.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Technik chłodnictwa i klimatyzacji 
nie ma obowiązku zapoznawania się 
z dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Jednym z zadań technika 
chłodnictwa i klimatyzacji jest konfiguracja  montowanego sprzętu.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. W pracy technika chłodnictwa 
i klimatyzacji występują liczne czynniki 
szkodliwe zagrażające zdrowiu.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Po zdaniu matury technik chłodnictwa 
i klimatyzacji, może kontynuować 
naukę na studiach wyższych. 
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Technik chłodnictwa i klimatyzacji zajmuje się 
obsługą automatyki chłodniczej.
2. W toku kształcenia uczniowie zdobywają 
wiedzę z zakresu obsługi specjalistycznych maszyn.
3. Technik chłodnictwa i klimatyzacji nie ma obowiązku zapoznawania się z dokumentacją techniczną maszyn 
i urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.
4. Jednym z zadań technika chłodnictwa i klimatyzacji 
jest konfiguracja  montowanego sprzętu.
5. W pracy technika  chłodnictwa i klimatyzacji 
występują liczne czynniki szkodliwe zagrażające zdrowiu.                
6. Po zdaniu matury technik chłodnictwa i klimatyzacji, może kontynuować naukę na studiach wyższych. 
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik