. test
Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych
(812106)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
M/812106/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Bardzo lubię uczestniczyć w lekcjach techniki.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Nie mam problemu z wykonywaniem zadań,
gdzie ważna jest koordynacja wzrokowo- ruchowa.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
W sytuacjach stresowych potrafię zachować zimną krew.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Zadania wymagające dobrej sprawności rąk
wykonuje szybko i sprawnie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię wykonywać ćwiczenia fizyczne.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Warunki pogodowe nie mają znaczenia,
kiedy wykonuje jakieś zadanie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Praca wymagająca dużego wysiłku fizycznego
nie stanowi dla mnie problemu.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Kiedy wykonuje jakieś zadanie, zawsze jestem
w pełni skoncentrowany/a.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Bez problemu mogę wykonywać pracę,
gdzie niezbędne jest prawidłowe widzenie.
Zobacz swoje odpowiedzi
Bez problemu mogę wykonywać pracę, gdzie niezbędne jest prawidłowe widzenie.
Kiedy wykonuje jakieś zadanie, zawsze jestem w pełni skoncentrowany/a.
Praca wymagająca dużego wysiłku fizycznego nie stanowi dla mnie problemu.
Warunki pogodowe nie mają znaczenia, kiedy wykonuje jakieś zadanie.
Lubię wykonywać ćwiczenia fizyczne.
Zadania wymagające dobrej sprawności rąk wykonuje szybko i sprawnie.
W sytuacjach stresowych potrafię zachować zimną krew.
Nie mam problemu z wykonywaniem zadań, gdzie ważna jest koordynacja wzrokowo- ruchowa.
Bardzo lubię uczestniczyć w lekcjach techniki.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi