. test
Technik urządzeń sanitarnych (311209)
Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
B/311209/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się instalacjami hydraulicznymi
 i ochroną środowiska.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Lubię spędzać czas majsterkując.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę pracować przez dłuższy czas w pozycji stojącej
lub kucając.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Prace, w których potrzebna jest siła fizyczna, nie stanowią
dla mnie problemu.  
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie nudzę się, gdy muszę wykonywać podobne
 czynności w pracy.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Dobrze radzę sobie w sytuacjach trudnych i wymagających
 szybkiego działania.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem zorganizowany i wytrwały.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie widzę przeszkód, kiedy muszę pracować
 po godzinach.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mam zainteresowania związane z budową
 sieci hydraulicznych.
Zobacz swoje odpowiedzi
Mam zainteresowania związane z budową sieci hydraulicznych.
Nie widzę przeszkód, kiedy muszę pracować po godzinach.
Jestem zorganizowany i wytrwały.
Dobrze radzę sobie w sytuacjach trudnych i wymagających szybkiego działania.
Nie nudzę się, gdy muszę wykonywać podobne czynności w pracy.
Prace, w których potrzebna jest siła fizyczna, nie stanowią dla mnie problemu.  
Mogę pracować przez dłuższy czas w pozycji stojącej lub kucając.
Lubię spędzać czas majsterkując.
Interesuję się instalacjami hydraulicznymi i ochroną środowiska.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi