. test
Asystent osoby niepełnosprawnej (341201) 
Quiz nr 2: Ankieta  
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
Z/341201/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Niepełnosprawność utrudnia, ale nie uniemożliwia
wykonywania codziennych czynności. 
TAK
NIE
Quiz nr 2
Należy wszystkimi dostępnymi sposobami dążyć do podniesienia jakości życia osób z niepełnosprawnością.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Z szacunkiem traktuję każdego napotkanego człowieka.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię pomagać innym.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię motywować innych do podejmowania wysiłku.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Chciałbym/chciałabym wykonywać pracę w kontakcie
z drugim człowiekiem.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię uczyć innych ludzi wykonywania różnych czynności.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Umiem organizować pracę sobie i innym.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię uczyć się łączyć wiedzę z różnych dziedzin.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Zobacz swoje odpowiedzi
Lubię uczyć się łączyć wiedzę z różnych dziedzin.
Umiem organizować pracę sobie i innym.
Lubię uczyć innych ludzi wykonywania różnych czynności.
Chciałbym/chciałabym wykonywać pracę w kontakcie z drugim człowiekiem.
Lubię motywować innych do podejmowania wysiłku.
Lubię pomagać innym.
Z szacunkiem traktuję każdego napotkanego człowieka.
Należy wszystkimi dostępnymi sposobami dążyć do podniesienia jakości życia osób
z niepełnosprawnością.
Niepełnosprawność utrudnia, ale nie uniemożliwia wykonywania codziennych czynności.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi