W tym quizie
poćwiczysz szybkie
pisanie na klawiaturze.
Wygraj z czasem!
3
Q/3/KOM/4/11
EDUKACJA KOMPUTEROWA   Zaczarowany Ołówek w sieci

Przepisz tekst z poruszającego się obrazka, zanim zniknie.
Wygraj z czasem!
Czytaj
13
regulaminy.
13
Unikaj
13
klikania
13
w nieznane
13
linki.
13
Czytaj
regulaminy.
Unikaj
klikania
w nieznane
linki.