EDUKACJA KOMPUTEROWA
3
Q/3/KOM/4/6
W tym quizie utrwalisz pojęcia związane
z Internetem.
Zaczarowany Ołówek w sieci
{%licznik%} /5
Zagraj w wykreślankę! Znajdź i zaznacz podane obok wyrazy.
HASŁO
LOGIN
POCZTA
HIPERŁĄCZE
KONTO
{%licznik%} /5
Zagraj w wykreślankę! Znajdź i zaznacz podane obok wyrazy.
ZAŁĄCZNIK
WIRUS
SIEĆ
STRONA
ADRES
Znasz już dużo pojęć związanych z Internetem.