W tym quizie poćwiczysz
opisywanie zwierząt
 w języku angielskim.
1
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI  Zwierzęta
Q/1/JA/5/38
Tell me about the lion.
Kliknij na głośnik i powtórz co usłyszałeś.
Tell me about the lion.
Kliknij na głośnik i powtórz co usłyszałeś.
Tell me about the lion.
Kliknij na głośnik i powtórz co usłyszałeś.
Tell me about the giraffe.
Kliknij na głośnik i powtórz co usłyszałeś.
Tell me about the giraffe.
Kliknij na głośnik i powtórz co usłyszałeś.
Tell me about the giraffe.
Kliknij na głośnik i powtórz co usłyszałeś.
Umiesz już opisywać
zwierzęta w języku
angielskim.