. test
Asystentka stomatologiczna (325101)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
Z/325101/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Asystentką stomatologiczną 
może zostać osoba, która ukończyła 
szkołę zawodową.
FAŁSZ
PRAWDA
Quiz nr 3
2. Dobry kontakt z ludźmi 
nie jest wymagany na stanowisku 
asystentki stomatologicznej.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Asystentka stomatologiczna powinna 
znać zasady dezynfekcji i sterylizacji.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Alergia na substancje chemiczne 
oraz wrażliwa skóra dłoni 
są przeciwwskazaniem do pracy 
na stanowisku asystentki stomatologicznej.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Asystentka stomatologiczna 
może pracować w gabinecie 
stomatologicznym w szkole 
lub na uczelni.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Asystentka stomatologiczna 
nie musi zajmować się 
dokumentacją gabinetu.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Asystentką stomatologiczną może zostać osoba, 
która ukończyła szkołę zawodową.
2. Dobry kontakt z ludźmi nie jest wymagany 
na stanowisku asystentki stomatologicznej.              
3. Asystentka stomatologiczna powinna znać zasady dezynfekcji i sterylizacji.
4. Alergia na substancje chemiczne oraz wrażliwa skóra dłoni są przeciwwskazaniem do pracy na stanowisku asystentki stomatologicznej.
5. Asystentka stomatologiczna może pracować 
w gabinecie stomatologicznym w szkole lub na uczelni.
6. Asystentka stomatologiczna nie musi zajmować się dokumentacją gabinetu.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik