. test
Monter konstrukcji budowlanych (711102)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
B/711102/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Monter konstrukcji 
budowlanych pracuje z użyciem 
specjalistycznego sprzętu.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2.W zawodzie montera konstrukcji 
budowlanych wymagana jest sprawność 
kończyn górnych i dolnych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3.  Monter konstrukcji 
budowlanych to osoba pracująca 
w pomieszczeniu.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Montera konstrukcji budowlanych 
powinny cechować dokładność 
i precyzja.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Strój roboczy nie jest wymagany 
w pracy montera konstrukcji 
budowlanych.  
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6.  W zawodzie montera konstrukcji 
budowlanych występują 
czynniki szkodliwe.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Monter konstrukcji budowlanych pracuje z użyciem specjalistycznego sprzętu.
2.  W zawodzie montera konstrukcji budowlanych wymagana jest sprawność kończyn górnych i dolnych.
3. Monter konstrukcji budowlanych to osoba
 pracująca w pomieszczeniu.
4. Montera konstrukcji budowlanych powinny 
cechować dokładność i precyzja.
5. Strój roboczy nie jest wymagany w pracy montera konstrukcji budowlanych. 
6. W zawodzie montera konstrukcji budowlanych występują czynniki szkodliwe.                
Twój wynik 
PRAWDA
FAŁSZ