. test
Sprawdź, czy
znasz nazwy
narzędzi
używanych w tym zawodzie.
Technik inżynierii środowiska i melioracji
(311208)     Quiz nr 7: Połącz liniami
R/311208/Q/PL/7
Quiz nr: 6
AERATOR
HYDROFOR
DALMIERZ
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Quiz nr: 6
TEODOLIT
KOMPUTER
NIWELATOR
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Gratulacje, znasz
narzędzia używane
w tym zawodzie!