. test
Technik pszczelarz (314206)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
R/314206/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Do typowych zadań zawodowych osoby 
pracującej jako technik pszczelarz należy między innymi chów i hodowla pszczół oraz produkcja 
miodu i innych produktów pszczelich.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Technik pszczelarz może prowadzić własną 
działalność gospodarczą.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Zawód technik pszczelarz można uzyskać 
kończąc tylko jeden z dwóch kursów 
kwalifikacyjnych: R.4 lub R.17.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Liczba godzin przeznaczona na kształcenie
w danym zawodzie wynosi łącznie 1090h.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Pracę jako technik pszczelarz mogą wykonywać osoby uczulone na jad pszczeli.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. W celu uzyskania zawodu technik pszczelarz 
należy zdobyć  kwalifikację R.4 oraz R.17.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1Do typowych zadań zawodowych osoby pracującej
jako technik pszczelarz należy między innymi chów 
i hodowla pszczół oraz produkcja miodu i innych produktów pszczelich.
2. Technik pszczelarz może prowadzić własną 
działalność gospodarczą. 
3. Zawód technik pszczelarz można uzyskać 
kończąc tylko jeden z dwóch kursów kwalifikacyjnych: 
R.4 lub R.17. 
4. Liczba godzin przeznaczona na kształcenie w danym zawodzie  wynosi łącznie 1090h.  
5. Pracę jako technik pszczelarz mogą wykonywać osoby uczulone na jad pszczeli. 
6. W celu uzyskania zawodu technik pszczelarz należy zdobyć kwalifikację R.4 oraz R.17.    
Twój wynik 
PRAWDA
FAŁSZ