. test
Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych (834103)        Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
M/834103/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się budową i działaniem różnych maszyn.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Mam dobrą koordynację wzrokowo- ruchową.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie przeszkadza mi, kiedy podczas pracy ubrudzę się.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię obsługiwać różne maszyny i urządzenia.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Wykazuję zainteresowania techniczne, lubię majsterkować.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę przez dłuższy czas skoncentrować się na wykonywaniu
tej samej czynności.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Zręczność rąk i palców to moja mocna strona, dzięki temu
szybko i sprawnie wykonuję różne czynności.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Dokładnie i sumiennie wykonuję powierzone mi zadania.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mam dobrze rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną.
Zobacz swoje odpowiedzi
Mam dobrze rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną.
Dokładnie i sumiennie wykonuję powierzone mi zadania.
Zręczność rąk i palców to moja mocna strona, dzięki temu szybko i sprawnie wykonuję
różne czynności.
Mogę przez dłuższy czas skoncentrować się na wykonywaniu tej samej czynności.
Wykazuję zainteresowania techniczne, lubię majsterkować.
Lubię obsługiwać różne maszyny i urządzenia.
Nie przeszkadza mi, kiedy podczas pracy ubrudzę się.
Mam dobrą koordynację wzrokowo- ruchową.
Interesuję się budową i działaniem różnych maszyn.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi