. test
Technik rolnik (314207)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
R/314207/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż cechę,
która nie jest niezbędna
w zawodzie technik rolnik:
Quiz nr 5
PRACOWITOŚĆ
UZDOLNIENIE
MANUALNE
ZDOLNOŚCI
MUZYCZNE
CIERPLIWOŚĆ
REZONANS
SADZARKA
KULTYWATOR
PŁUG
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
2. Wskaż narzędzie,
którego nie obsługuje
technik rolnik:
ROLNICZE
PRZEDSIĘBIORSTWA
PRODUKCYJNE
I USŁUGOWE
URZĘDY SŁUŻB
ROLNYCH
MAGAZYNY
I HURTOWNIE
ZE SPRZĘTEM
ROLNICZYM
PRZEMYSŁ
FARMACEUTYCZNY
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
3. Wskaż miejsce,
w którym raczej
nie znajdzie zatrudnienia
technik rolnik:
ZASTOSOWANIE
ŚRODKÓW
CHEMICZNYCH
OBSŁUGA
MASZYN
ROLNICZYCH
ZNAJOMOŚĆ
JĘZYKÓW
OBCYCH
PROWADZENIE
PRODUKCJI
ZWIERZĘCEJ
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
4. Wskaż umiejętność,
która nie jest konieczna
do wykonywania zawodu
technik rolnik:
SILOS
POIDŁA
PASZOCIĄG
DOJARKA
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
5. Wskaż urządzenie,
które nie jest wykorzystywane
do hodowli kur przez
technika rolnika:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi