. test
S/311933/Q/SK/1
Stroiciel pianin i fortepianów  (311933)
Quiz nr 1: Ścieżka kariery                                 
1 ETAP
2 ETAP
4 ETAP
3 ETAP
 Egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie:
 Stroiciel pianin i fortepianów
 Technikum (wymagana podbudowa szkoły muzycznej)
 4 lata, kwalifikacje S.8
 Gimnazjum:
 3 lata
 Zawód:
Uzupełnij luki, przesuwając sformułowania w odpowiednie miejsca, 
żeby powstała ścieżka kształcenia w danym zawodzie.
 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna