W tym quizie
poćwiczysz pisownię
wyrazów z małej
i wielkiej litery.
1
Q/1/POL/4/14
  EDUKACJA POLONISTYCZNA    Świat ortografii

Przeczytaj zdanie i przesuń odpowiednie litery w okienka.

     lubiony       zień       iotrka to      iątek.
U
u
d
D
P
p
P
p

Przeczytaj zdanie i przesuń odpowiednie litery w okienka.

    agda       awsze       drabia       ekcje
w      obotę po       biedzie.
M
m
z
Z
O
o
O
o
S
s
L
l
W tym quizie
poćwiczysz pisownię
wyrazów z małej
i wielkiej litery.
1
Q/1/POL/4/15
  EDUKACJA POLONISTYCZNA    Świat ortografii

Przeczytaj zdanie i przesuń odpowiednie litery w okienka.

    lek i       zarek       bchodzą       rodziny
w        ierpniu.
A
a
c
C
O
o
U
u
S
s

Przeczytaj zdanie i przesuń odpowiednie litery w okienka.

W       zasie         ielkanocy       alujemy      olorowe
   isanki.
W
w
c
C
M
m
K
k
P
p
Bardzo dobrze rozpoznajesz
wyrazy, które piszemy
wielką literą.