. test
Opiekun medyczny (532102) 
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
Z/532102/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Opiekun medyczny ma większe 
kwalifikacje zawodowe od pielęgniarki.
FAŁSZ
PRAWDA
Quiz nr 3
2. W pracy opiekuna medycznego 
znajomość języków obcych jest niezbędna. 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Anatomia, fizjologia i patologia 
to podstawowa wiedza jaką powinien 
posiadać opiekun medyczny.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Kończąc roczną szkołę policealną 
na kierunku opiekun medyczny 
i po zdaniu egzaminu można rozpocząć 
pracę w tym zawodzie.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Ogólna sprawność i siła fizyczna 
są niezbędne w zawodzie 
opiekuna medycznego.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Opiekun medyczny nie jest zobowiązany 
do wykonywania jakichkolwiek 
prac porządkowych.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Opiekun medyczny ma większe kwalifikacje 
zawodowe od pielęgniarki. 
2. W pracy opiekuna medycznego znajomość języków obcych jest niezbędna. 
3. Anatomia, fizjologia i patologia to podstawowa 
wiedza jaką powinien posiadać opiekun medyczny.
4. Kończąc roczną szkołę policealną na kierunku 
opiekun medyczny i po zdaniu egzaminu 
można rozpocząć pracę w tym zawodzie.
5. Ogólna sprawność i siła fizyczna są niezbędne 
w zawodzie opiekuna medycznego.
6. Opiekun medyczny nie jest zobowiązany 
do wykonywania jakichkolwiek prac porządkowych.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik