. test
Rybak śródlądowy (622201)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
R/622201/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż narzędzie,
które nie jest konieczne
do wykonywania pracy
rybaka śródlądowego:
Quiz nr 5
WĘDKA
SIEĆ
TERMOMETR
PODBIERAK
PEDANTYCZNOŚĆ
WYTRWAŁOŚĆ
SAMODZIELNOŚĆ
UMIEJĘTNOŚĆ
WSPÓŁPRACY
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
2. Wskaż cechę,
która nie jest konieczna
do wykonywania zawodu
rybaka śródlądowego:
REALIZACJA
PLANÓW
POŁOWOWYCH
POSŁUGIWANIE SIĘ MAPAMI
DBAŁOŚĆ
O BEZPIECZEŃSTWO
PRACY
OPRACOWYWANIE
PLANÓW
POŁOWÓW
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
3. Wskaż zadanie,
które nie należy
do głównych obowiązków
rybaka śródlądowego:
ARACHNOFOBIA
KLAUSTROFOBIA
CHOROBA
MORSKA
LĘK
WYSOKOŚCI
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
4. Wskaż jednostkę
chorobową, która wyklucza
pracę w zawodzie
rybaka śródlądowego:
INŻYNIERIA
PRZEMYSŁOWA
INŻYNIERIA
PRODUKCJI
MATERIAŁOZNAWSTWO
GOSPODARKA
WODNA
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
5. Wskaż kierunek studiów,
który będzie miał znaczący
wpływ na możliwości
rozwoju w zawodzie
rybaka śródlądowego:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi