. test
Operator maszyn leśnych
Quiz nr 4: Suwak

R/834105/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się  do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź


Twój wynik wskazuje na zbyt niski stopień zainteresowań 
związanych z zawodem operatorem maszyn leśnych. Jest to zawód 
dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie otaczającym 
nas środowiskiem i lubią spędzać czas na otwartej przestrzeni 
mimo różnych warunków pogodowych. Niezbędne są również 
zainteresowania techniczne, gdyż cały czas obsługuje się 
różne maszyny i narzędzia, często bardzo skomplikowane. 
Postaraj się znaleźć taki zawód, który będzie zgodny 
z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość niski poziom  
zainteresowań związanych z zawodem operatora maszyn leśnych. 
Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie 
otaczającym nas środowiskiem i lubią spędzać czas 
na otwartej przestrzeni mimo różnych warunków pogodowych. 
Niezbędne są również zainteresowania techniczne, 
gdyż cały czas obsługuje się różne maszyny i narzędzia, 
często bardzo skomplikowane. Spróbuj poszukać zawodu, 
który w większym stopniu będzie zgodny z Twoimi 
indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!


Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom  
zainteresowań związanych z zawodem operatora maszyn leśnych. 
Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie
 otaczającym nas środowiskiem i lubią spędzać czas 
na otwartej przestrzeni mimo różnych warunków pogodowych. 
Niezbędne są również zainteresowania techniczne, 
gdyż cały czas obsługuje się różne maszyny i narzędzia, 
często bardzo skomplikowane. Możesz brać pod uwagę 
ten zawód w dalszych wyborach dotyczących 
Twojej ścieżki edukacyjnej.

Przejdź do kolejnego quizu!


Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu 
odpowiadają tym, które wykazywać powinien operator 
maszyn leśnych. Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują 
zainteresowanie otaczającym nas środowiskiem
 i lubią spędzać czas na otwartej przestrzeni mimo różnych
 warunków pogodowych. Niezbędne są również zainteresowania 
techniczne, gdyż cały czas obsługuje się różne maszyny i narzędzia, 
często bardzo skomplikowane. Uzyskany wynik może wskazywać, 
że powinieneś wziąć pod uwagę ten zawód w dalszych 
wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 

Przejdź do kolejnego quizu!