EDUKACJA WYCHOWANIE FIZYCZNE
Sporty całego życia i wypoczynek
3
Q/3/EWF/9/2
Rozwiąż krzyżówkę
i powtórz zwroty
związane ze sportami
całego życia.
Klikaj na ikony, żeby powiększyć obrazki i wpisz do krzyżówki hasła przez nie przedstawione.
Klikaj na ikony, żeby powiększyć obrazki i wpisz do krzyżówki hasła przez nie przedstawione.
Jak widzisz, sport
to nie tylko zabawa,
ale też nauka.