W tym quizie
poćwiczysz rozpoznawanie
tytułów piosenek
na podstawie nagrań.
1
Q/1MUZ/1/39
    EDUKACJA  MUZYCZNA    Słuchanie, rozumienie i przeżywanie muzyki
  
Kliknij na głośnik. Po wysłuchaniu nagrania kliknij na odpowiedni tytuł.
  
  "Jawor, jawor"
  "W murowanej piwnicy"
  "Jadą, jadą misie"
Kliknij na głośnik. Po wysłuchaniu nagrania kliknij na odpowiedni tytuł.
  
  "W murowanej piwnicy"
  "Płynie Wisła, płynie"
  "Gdzie strumyk płynie
    z wolna"
Kliknij na głośnik. Po wysłuchaniu nagrania kliknij na odpowiedni tytuł.
  
  "Jadą, jadą misie"
  "Kolorowe kredki"
  "W murowanej piwnicy"
Kliknij na głośnik. Po wysłuchaniu nagrania kliknij na odpowiedni tytuł.
  
  "Jawor, jawor"
  "W murowanej piwnicy"
  "Gdzie strumyk płynie
    z wolna"
Kliknij na głośnik. Po wysłuchaniu nagrania kliknij na odpowiedni tytuł.
  
  "Kolorowe kredki"
  "Jadą, jadą misie"
  "Gdzie strumyk płynie
    z wolna"
Kliknij na głośnik. Po wysłuchaniu nagrania kliknij na odpowiedni tytuł.
  
  "Płynie Wisła, płynie"
  "W murowanej piwnicy"
  "Kolorowe kredki"
Cieszę się,
że utrwaliłeś sobie
tytuły piosenek
ludowych.