W tym quizie nauczysz
się rozpoznawać 
relacje rodzinne.
1
Q/1/SPO/2/26
EDUKACJA SPOŁECZNA        Przynależność do rodziny i społeczności lokalnej
Ala
Michał
Karol
Marta
Krystyna
Ireneusz
Stanisław
Magda
Bożena
Jowita
Jan
Ola

Ala to córka Michała.

Karol to brat Michała.

Marta to mama Ali.

Krystyna to mama Marty.

Michał to syn Ireneusza.

Stanisław to dziadek Ali.

Uzupełnij drzewo genealogiczne korzystając z podanych informacji.

Przeciągnij i upuść imiona w odpowiednie miejsce.

Cieszę się, że nauczyłeś
się rozpoznawać
relacje rodzinne.