. test
Technik elektroenergetyk transportu szynowego 
Quiz nr 4: Suwak

E/311302/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim
 stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź

Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań
związanych z zawodem technika elektroenergetyka transportu szynowego.
Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie elektroniką
oraz techniką. Niezbędne są też zainteresowania związane z transportem
i logistyką oraz umiejętność wytężonej pracy nad danym projektem.
Postaraj się znaleźć taki zawód, który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!


Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań
związanych z zawodem technika elektroenergetyka transportu szynowego.
Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie elektroniką
oraz techniką. Niezbędne są też zainteresowania związane z transportem
i logistyką oraz umiejętność wytężonej pracy nad danym projektem.
Spróbuj poszukać zawodu, który w większym stopniu będzie zgodny
z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!

Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
zainteresowań związanych z zawodem technika elektroenergetyka
transportu szynowego. Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują
zainteresowanie elektroniką oraz techniką. Niezbędne są też
zainteresowania związane z transportem i logistyką oraz umiejętność
wytężonej pracy nad danym projektem. Możesz brać pod uwagę ten
zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 

Przejdź do kolejnego quizu!

Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają tym,
które wykazywać powinien technik elektroenergetyk transportu szynowego. Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie elektroniką
oraz techniką. Niezbędne są też zainteresowania związane z transportem
i logistyką oraz umiejętność wytężonej pracy nad danym projektem.
Uzyskany wynik może wskazywać, że możesz wziąć pod uwagę
ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.

Przejdź do kolejnego quizu!