W tym quizie
poznasz Kraków
i poćwiczysz ortografię.
1
Q/1/POL/4/31-32
EDUKACJA POLONISTYCZNA              Świat ortografii
PNF.POL.1.1.03

Obejrzyj film o Krakowie i przejdź do zadania.

PNF.POL.1.1.03
Play
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Remaining Time -0:00
Loaded: 0%
Progress: 0%
00:00
Fullscreen
00:00
Mute

Przeczytaj zdanie i przesuń odpowiednie litery w okienka.

 Spacerując po        rakowskim        ynku 
k
K
R
r
g
G
 mijamy ogromną ilość        ołębi.
Q/1/POL/4/31

Przeczytaj zdanie i przesuń odpowiednie litery w okienka.

dzi
ż
rz
u
ó
 Nie boją się one lu         , ale są towa       yskie
 i wręcz oczek       ją, aby je nakarmić. 

Przeczytaj zdanie i przesuń odpowiednie litery w okienka.

k
K
h
H
P
p
 Według niej        siążę        enryk IV        robus
 chciał zjednoczyć pod swoją władzą 
 wszystkie polskie ziemie.

Przeczytaj zdanie i przesuń odpowiednie litery w okienka.

rz
ż
en
ę
 Pot       ebował do tego wielkiej ilości pieni        dzy.

Przeczytaj zdanie i przesuń odpowiednie litery w okienka.

 która odm       wiła zaklęcie, a wtedy... zniknęli
ż
rz
u
ó
 Znalazł pomoc u pewnej krakowskiej wró       ki,
K
k
 wszyscy rycerze w        rakowie.
Q/1/POL/4/32

Przeczytaj zdanie i przesuń odpowiednie litery w okienka.

       ojawiły się natomiast na        ynku
P
p
R
r
 stada goł         bi.
ę
em

Przeczytaj zdanie i przesuń odpowiednie litery w okienka.

ę
en
u
ó
ch
h
 i        odników małe kamyczki, które od razu
 zamieniały się w złoto. 
 Wydziobywały one spomi       dzy mur       w

Przeczytaj zdanie i przesuń odpowiednie litery w okienka.

rz
ż
u
ó
ch
h
 Tym sposobem udało się zebrać pot       ebne
 pieniądze, ale niestety nie udało się przywr       cić ryce        em ich dawnej postaci. 
 rycerzom i        dawnej postaci. 

Przeczytaj zdanie i przesuń odpowiednie litery w okienka.

u
ó
ę
en
g
G
 Wedł       g leg        dy do dziś pozostają 
 zamieni w        ołębie.
Wiesz już dużo o Krakowie
i potrafisz poprawnie zapisać
słowa, które usłyszałeś w filmie.