. test
Technik realizacji nagrań i nagłośnień (352122)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
S/352122/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż narzędzie,
które nie jest niezbędne
w pracy technika realizacji
nagrań i nagłośnień:
Quiz nr 5
WZMACNIACZ
SŁUCHAWKI
TELEFON
MIKROFON
SKROMNOŚĆ
KREATYWNOŚĆ
WYTRWAŁOŚĆ
DOKŁADNOŚĆ
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Zaznacz cechę, która
nie jest konieczna, aby dobrze
wykonywać zawód technik
realizacji nagrań i nagłośnień:
STUDIO
NAGRAŃ
FIRMA
FONOGRAFICZNA
ROZGŁOŚNIA
RADIOWA
SZKOŁA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Miejscem wykonywania
pracy w zawodzie
technik realizacji nagrań
i nagłośnień nie jest:
SZKOŁA
POLICEALNA
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
TECHNIKUM
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wskaż szkołę, w której
można się kształcić
w zawodzie technik realizacji
nagrań i nagłośnień:
FILOLOGIA
POLSKA
DYRYGENTURA
PRAWO
REŻYSERIA
DŹWIĘKU
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Wskaż kierunek studiów,
dzięki któremu technik
realizacji nagrań i nagłośnień
znacznie podniesie swoje
kwalifikacje zawodowe
i szanse na rynku pracy:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi