W tych prezentacjach

quizach poznasz Gdańsk

i sprawdzisz swoją wiedzę

o tym pięknym mieście.

EDUKACJA SPOŁECZNA
Poczucie patriotyzmu i przynależności do kraju i Europy
3
PNF.SPO.3.2.03
Q/3/SPO/3/71-72

Obejrzyj film o Gdańsku i postaraj się jak najwięcej zapamiętać. 

PNF.SPO.3.2.03
Play
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Remaining Time -0:00
Loaded: 0%
Progress: 0%
00:00
Fullscreen
00:00
Mute
1. Długie pobrzeże to:
c) deptak
b) port
a) basen
2. Długie pobrzeże ciągnie się wzdłuż rzeki:
c) Wieprz
a) Wisła
b) Motława
Co zapamiętałeś z filmu? Przeczytaj i wybierz prawidłową odpowiedź.
Q/3/SPO/3/71
3. Wzdłuż Długiego Pobrzeża
wybudowany jest ciąg:
a) bram wodnych
b) wiatraków
c) młynów
4. Co to są bramy wodne?
c) miejsca produkcji statków
a) miejsca przeznaczone do kąpieli
b) budowle prowadzące z miasta do rzeki
Co zapamiętałeś z filmu? Przeczytaj i wybierz prawidłową odpowiedź.
5. Najbardziej znana z gdańskich bram to:
a) Wielki Żuraw
b) Wielka Czapla
c) Wielki Bocian
6. Do czego służyły drewniane platformy
pobudowane wzdłuż Długiego Pobrzeża?
c) Chroniły przed powodzią.
a) Były miejscem zabaw i tańców.
b) Były miejscem załadunku statków.
Co zapamiętałeś z filmu? Przeczytaj i wybierz prawidłową odpowiedź.

Ułóż puzzle z rozsypanych

elementów i kliknij na to

miejsce, które przedstawiał film.

Co zapamiętałeś z filmu? Wykonaj zadania Zaczarowanego Ołówka.
Q/3/SPO/3/72
Wskaż zdjęcie związane z filmem o Gdańsku, który obejrzałeś.

Wiesz już bardzo dużo o Gdańsku.

Opowiedz o tym rodzicom i zaproś ich

do wspólnego poznawania

tego miasta.