. test
Technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej (311930)       
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
B/311930/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. W zależności od wykonywanego 
zadania technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej pracuje  
jedynie w budynkach. 
FAŁSZ
PRAWDA
Quiz nr 3
2. Monterem urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej może być osoba, 
która ma lęk wysokości.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3.  Montując urządzenia i systemy 
energetyki odnawialnej współpracuje się 
z monterami, zwierzchnikami, klientami.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4.  Źródła energii odnawialnej 
to między innymi wiatr, 
promieniowanie słoneczne, opady, 
wpływy morskie, fale morskie 
i geotermia.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Kwalifikacje w ramach zawodu 
technika urządzeń i systemów energetyki
 odnawialnej można uzyskać 
na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Technikiem urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej można zostać 
jedynie w technikum.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
 1. W zależności od wykonywanego zadania technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 
pracuje jedynie w budynkach. 
 2. Monterem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej może być osoba, która ma lęk wysokości. 
 3. Montując urządzenia i systemy energetyki 
 odnawialnej współpracuje się z monterami, 
 zwierzchnikami, klientami. 
 4. Źródła energii odnawialnej to między innymi wiatr, 
  promieniowanie słoneczne, opady, wpływy morskie, 
  fale morskie i geotermia.
 5. Kwalifikacje w ramach zawodu technika urządzeń 
  i systemów energetyki odnawialnej można uzyskać 
  na kwalifikacyjnym kursie zawodowym. 
 6. Technikiem urządzeń i systemów energetyki  
 odnawialnej można zostać jedynie w technikum. 
Twój wynik 
PRAWDA
FAŁSZ