. test
E/311302/Q/SK/1
Technik elektroenergetyk transportu szynowego 
Quiz nr 1: Ścieżka kariery                           (311302)
1 ETAP
2 ETAP
4 ETAP
3 ETAP
 Egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie:
 Tech. elektroenergetyk transportu szynowego
 Technikum:
 4 lata, kwalifikacje: E.25, E.26
 Gimnazjum:
 3 lata
 Zawód:
Uzupełnij luki, przesuwając sformułowania w odpowiednie miejsca, 
żeby powstała ścieżka kształcenia w danym zawodzie.
 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna