. test
Technik przeróbki
kopalin stałych
Quiz nr 4: Suwak

M/311706/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim
 stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź


Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień

zainteresowań związanych z zawodem technika przeróbki

kopalin stałych. Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowania chemiczne i biologiczne, mają dobrze rozwinięte zdolności manualne

oraz wytrzymały na wysiłek fizyczny organizm.

Praca często wykonywana jest też w trudnych warunkach

mikroklimatycznych. Bardzo ważne są również zainteresowania

techniczne, ponieważ zawód ten wiąże się z obsługą różnych maszyn

i urządzeń.  Postaraj się znaleźć taki zawód, który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!


Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom zainteresowań

związanych z zawodem technika przeróbki kopalin stałych.

Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowania

chemiczne i biologiczne, mają dobrze rozwinięte zdolności manualne

oraz wytrzymały na wysiłek fizyczny organizm.

Praca często wykonywana jest też w trudnych warunkach

mikroklimatycznych. Bardzo ważne są również zainteresowania techniczne, ponieważ zawód ten wiąże się z obsługą różnych maszyn i urządzeń.

Spróbuj poszukać zawodu, który w większym stopniu

będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi

zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!

 

Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom

zainteresowań związanych z zawodem technika przeróbki

kopalin stałych. Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowania chemiczne i biologiczne, mają dobrze rozwinięte zdolności manualne

oraz wytrzymały na wysiłek fizyczny organizm.

Praca często wykonywana jest też w trudnych warunkach

mikroklimatycznych. Bardzo ważne są również zainteresowania techniczne, ponieważ zawód ten wiąże się z obsługą różnych maszyn i urządzeń.

Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach

dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 

 

 

 Przejdź do kolejnego quizu!
Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu

odpowiadają tym, które wykazywać powinien technik przeróbki

kopalin stałych. Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowania chemiczne i biologiczne, mają dobrze rozwinięte zdolności manualne

oraz wytrzymały na wysiłek fizyczny organizm.

Praca często wykonywana jest też w trudnych warunkach

mikroklimatycznych. Bardzo ważne są również zainteresowania techniczne,

ponieważ zawód ten wiąże się z obsługą różnych maszyn i urządzeń.

Uzyskany wynik może wskazywać, że powinieneś wziąć pod uwagę

ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.


Przejdź do kolejnego quizu!