. test
Mechanik maszyn i urządzeń drogowych (834201)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
B/834201/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż narzędzie,
które nie jest zazwyczaj
wykorzystywane w pracy
mechanika maszyn
i urządzeń drogowych:
Quiz nr 5
OBCĘGI
KLUCZ
PNEUMATYCZNY
DALMIERZ
ŚRUBOKRĘT
PRZEBOJOWOŚĆ
SAMODZIELNOŚĆ
ZAINTERESOWANIA
TECHNICZNE
PRECYZJA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Zaznacz cechę,
która nie jest konieczna,
aby dobrze wykonywać
zawód mechanik maszyn
i urządzeń drogowych:
BIEŻĄCA
NAPRAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ
SERWISOWANIE
MASZYN
PRZYGOTOWANIE
MASZYN
DO TRANSPORTU
ZABEZPIECZENIE
LOGISTYCZNE
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Wskaż, która z podanych
czynności nie należy
do obowiązków zawodowych
mechanika maszyn
i urządzeń drogowych:
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOŁA
POLICEALNA
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
TECHNIKUM
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wskaż typ szkoły,
która umożliwia zdobycie
zawodu mechanik maszyn
i urządzeń drogowych:
ZARZĄDZANIE
INŻYNIERIA
PRODUKCJI
MODELARSTWO
MECHANIKA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Wskaż kierunek studiów,
dzięki któremu mechanik
maszyn i urządzeń drogowych
znacznie podniesie swoje
kwalifikacje zawodowe
i szanse na rynku pracy:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi