. test
Technik mechanik okrętowy (315105)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
M/315105/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Kandydat do pracy w zawodzie technika mechanika okrętowego w toku kształcenia 
nie zdobywa wiedzy z podstaw budowy statków.
FAŁSZ
PRAWDA
Quiz nr 3
2. Technik mechanik okrętowy 
odpowiada za przygotowanie ofert 
dla klientów.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Technik mechanik okrętowy 
musi potrafić obsługiwać maszyny 
wykorzystywane do naprawy statków.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. W zawodzie technika mechanika 
okrętowego niezbędne cechy to wytrzymałość, 
dobra kondycja fizyczna 
i zamiłowania techniczne.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. W zawodzie technika mechanika 
okrętowego niezbędne są umiejętności wykorzystywania maszyn i urządzeń.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. By pracować jako technik mechanik 
okrętowy należy ukończyć studia wyższe.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Kandydat do pracy w zawodzie technika mechanika okrętowego w toku kształcenia nie zdobywa wiedzy
z podstaw budowy statków.
2. Technik mechanik okrętowy odpowiada 
za przygotowanie ofert dla klientów.
3. Technik mechanik okrętowy musi potrafić obsługiwać maszyny wykorzystywane do naprawy statków.
4. W zawodzie technika mechanika okrętowego 
niezbędne cechy to wytrzymałość, dobra kondycja fizyczna i zamiłowania techniczne.
5. W zawodzie technika mechanika okrętowego 
niezbędne są umiejętności wykorzystywania 
maszyn i urządzeń.
6. By pracować jako technik mechanik okrętowy 
należy ukończyć studia wyższe.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik