W tym quizie 
poćwiczysz obsługę 
klawiatury. 
Litery: f, z, ż.
2
Q/2/KOM/4/9
EDUKACJA KOMPUTEROWA     Świat liter i słów       
Instrukcja wpisywania na klawiaturze literki "ż".
Literkę "ż" wpiszemy
przez jednoczesne naciśnięcie
klawisza "z" oraz klawisza "alt"
po prawej stronie. 
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
gol
A      ryka
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
asłony
ając
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
ółw
je
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
egarek
re      yser
W tym quizie 
utrwalisz umiejętność
obsługi klawiatury. 
Litery: f, z, ż.
2
Q/2/KOM/4/10
EDUKACJA KOMPUTEROWA     Świat liter i słów       
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
del      in
aba
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
kału      a
ebra
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
agra      ka
upa
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
uk
aglówka
Cieszę się, że
poćwiczyłeś i utrwaliłeś
wpisywanie literek
klawiatury.