. test
Zdun (711203)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
B/711203/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
W czasie wykonywania zadań wymagających dużego
wysiłku jestem cierpliwy/a i wytrzymały/a.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Nie przeszkadzałaby mi praca w silnym zapyleniu.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Moją mocną stroną jest zręczność rąk i zdolności
manualne.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Cechuje mnie wrażliwość na walory estetyczne.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Uważam, że spostrzegawczość to moja mocna strona. 
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę stwierdzić, że mam typowo techniczne zainteresowania.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Gdy widzę jakiś rysunek, schemat, to łatwo wyobrażam
go sobie jakby wyglądał w rzeczywistości. 
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Szybko nawiązuje kontakty z innymi ludźmi i współpraca
z nimi przychodzi mi z łatwością.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Swoją sprawność fizyczną i kondycję oceniam
bardzo wysoko.
Zobacz swoje odpowiedzi
Swoją sprawność fizyczną i kondycję oceniam bardzo wysoko.
Szybko nawiązuje kontakty z innymi ludźmi i współpraca z nimi przychodzi mi z łatwością.
Gdy widzę jakiś rysunek, schemat, to łatwo wyobrażam go sobie
jakby wyglądał w rzeczywistości. 
Mogę stwierdzić, że mam typowo techniczne zainteresowania.
Uważam, że spostrzegawczość to moja mocna strona.
Cechuje mnie wrażliwość na walory estetyczne.
Moją mocną stroną jest zręczność rąk i zdolności manualne.
Nie przeszkadzałaby mi praca w silnym zapyleniu.
W czasie wykonywania zadań wymagających dużego wysiłku jestem
cierpliwy/a i wytrzymały/a.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi