. test
Kamieniarz (711301) 
Quiz nr 5: Połącz zdania
B/711301/Q/PZ/5
Quiz nr: 5
Kamieniarz dobiera sprzęt 
i narzędzia do montażu
Uzupełnianie ubytków 
oraz naprawa wyrobów kamieniarskich
oraz wykonuje otwory montażowe.
należą do zadań kamieniarza.
nie należą do zadań kamieniarza.
jednak nie wykonuje otworów 
montażowych.
Połącz zdania. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 5
Zadaniem kamieniarza 
jest kwalifikowanie
Uzdolnienia artystyczne 
i wyobraźnia przestrzenna
surowców do dalszej produkcji.
nie są przydatne w zawodzie kamieniarza.
to cechy przydatne w zawodzie 
kamieniarza.
surowców z drewna 
do dalszej produkcji.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 5
Praca kamieniarza wiąże się z
obróbką ręczną i mechaniczną kamieni.
obróbką ręczną i mechaniczną kamieni, drewna i stali.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną.