Jolu, przywieź z wakacji jakieś pamiątki
Ile pamiątek przywiozła Jola z wakacji
Jola przywiozła z wakacji mnóstwo pamiątek
Jolu, czy przywieziesz z wakacji jakieś pamiątki
!
?
.
?