W tym quizie 
poćwiczysz obsługę 
klawiatury. 
Litery: c, ć, ci.
2
Q/2/KOM/4/7
EDUKACJA KOMPUTEROWA     Świat liter i słów       
Instrukcja wpisywania na klawiaturze literki "ć".
Literkę "ć" wpiszemy
przez jednoczesne naciśnięcie
klawisza "c" oraz klawisza "alt"
po prawej stronie. 
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
ytryna
yrk
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
bo      an
liś
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
sześ
dzię      ołek
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
chłopie
dzie
W tym quizie 
utrwalisz umiejętność
obsługi klawiatury. 
Litery: c, ć, ci.
2
Q/2/KOM/4/8
EDUKACJA KOMPUTEROWA     Świat liter i słów       
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
paja      yk
ple      ak
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
asto
gotowa
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
jeś
prasowa
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
ko      ątko
Cieszę się, że
poćwiczyłeś i utrwaliłeś
wpisywanie literek
klawiatury.