. test
Technik elektroniki i informatyki medycznej (311411)   Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
E/311411/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Praca technika elektroniki 
i informatyki medycznej jest niezbędna 
do utrzymania właściwego stanu 
technicznego aparatury medycznej.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Montaż aparatury medycznej 
wymaga dokładności i precyzji. 
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Badanie audiometryczne 
to badanie słuchu.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Elektrokardiograf to urządzenie 
służące do pomiaru stanu nerek.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Technik elektroniki i informatyki 
medycznej posługuje się w pracy 
instrukcjami oraz dokumentacją techniczną.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Technik elektroniki i informatyki 
medycznej powinien być 
systematyczny i dokładny.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Praca technika elektroniki i informatyki medycznej 
jest niezbędna do utrzymania właściwego stanu technicznego aparatury medycznej.
2. Montaż aparatury medycznej wymaga 
dokładności i precyzji.  
3. Badanie audiometryczne to badanie słuchu.
4. Elektrokardiograf to urządzenie służące do pomiaru stanu nerek.
5. Technik elektroniki i informatyki medycznej 
posługuje się w pracy instrukcjami 
oraz dokumentacją techniczną.
6. Technik elektroniki i informatyki medycznej 
powinien być systematyczny i dokładny.
Twój wynik 
PRAWDA
FAŁSZ