. test
Technik geodeta (311104)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
B/311104/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Technik geodeta powinien 
być dyspozycyjny i samodzielny.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. W pracy technika geodety 
niezbędna jest wiedza z zakresu 
gospodarki przestrzennej i kartografii.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Technik geodeta nie posługuje się 
w pracy specjalistycznymi 
urządzeniami i maszynami.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Technik geodeta jest odpowiedzialny
 za przygotowanie maszyn 
geodezyjnych do pracy.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Głównym czynnikiem szkodliwym 
w pracy technika geodety jest długotrwała 
praca na wysokości.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Technik geodeta odpowiada 
za przygotowanie mapek geodezyjnych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Technik geodeta powinien być dyspozycyjny 
i samodzielny.      
2. W pracy technika geodety niezbędna jest wiedza 
z zakresu gospodarki przestrzennej i kartografii.
3. Technik geodeta nie posługuje się w pracy specjalistycznymi urządzeniami i maszynami.
4. Technik geodeta jest odpowiedzialny 
za przygotowanie maszyn geodezyjnych do pracy.
5. Głównym czynnikiem szkodliwym w pracy technika geodety jest długotrwała praca na wysokości.
6. Technik geodeta odpowiada za przygotowanie 
mapek geodezyjnych.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik