. test
S/311934/Q/SK/1
Technik budowy fortepianów i pianin  (311934)
Quiz nr 1: Ścieżka kariery                                 
1 ETAP
2 ETAP
4 ETAP
3 ETAP
 Egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie:
 Technik budowy fortepianów i pianin
 Technikum:
 4 lata, kwalifikacje: S.6, S.7
 Gimnazjum:
 3 lata
 Zawód:
Uzupełnij luki, przesuwając sformułowania w odpowiednie miejsca, 
żeby powstała ścieżka kształcenia w danym zawodzie.
 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna