. test
Zdun (711203)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
B/711203/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż typ szkoły,
która umożliwia zdobycie
zawodu zdun:
Quiz nr 5
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
TECHNIKUM
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
SZKOŁA
POLICEALNA
FIRMA
BUDOWLANA
FIRMA
KURIERSKA
SERWIS
SAMOCHODOWY
ZAKŁAD
KAMIENIARSKI
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Wskaż miejsce,
w którym zdun może
znaleźć zatrudnienie:
PODNOŚNIK
TERMINAL
PŁATNICZY
GWINTOWNICA
PRZECINAK
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Wybierz narzędzie
lub urządzenie, które
jest często wykorzystywane
przez zduna:
OPARY KLEJÓW
I FARB
PROMIENIOWANIE
JONIZUJĄCE
SILNE
ZAPYLENIE
PRACA NA
WYSOKOŚCI
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wskaż, który czynnik
szkodliwy dla zdrowia
i życia ludzi występuje
w zawodzie zdun:
WYKONYWANIE
FUNDAMENTÓW
LUB PODMURÓWEK
POD KONSTRUKCJĘ
PIECÓW I KOMINKÓW
WYKONYWANIE
PIECÓW
GRZEWCZYCH
I KOMINKÓW
PRZYGOTOWANIE
ZAPRAWY
I MIESZANKI
DO MUROWANIA
PIECÓW
ORGANIZACJA
I PROWADZENIE
ROBÓT
MELIORACYJNYCH
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Wskaż, która z podanych
czynności zawodowych,
nie należy do obowiązków zduna:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi