W tym quizie 
poćwiczysz obsługę 
klawiatury. 
Litery: n, c.
1
Q/1/KOM/4/21
EDUKACJA KOMPUTEROWA    Zaczarowany świat liter i słów       
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
itka
ka     arek
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
ser     e
yrk
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
ber     ardy
ekra
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
zdję     ie
paja     yk
W tym quizie 
utrwalisz umiejętność
obsługi klawiatury. 
Litery: n, c.
1
Q/1/KOM/4/22
EDUKACJA KOMPUTEROWA     Zaczarowany świat liter i słów       
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
o   
klo
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
zają
i
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
sa     ki
ytry     a
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
klo     ki
ebula
Cieszę się, że
poćwiczyłeś i utrwaliłeś
wpisywanie literek
klawiatury.