W tym quizie
poćwiczysz pisownię
wyrazów z małej
i wielkiej litery.
1
Q/1/POL/4/10
  EDUKACJA POLONISTYCZNA     Świat ortografii

Przeczytaj zdanie i przesuń odpowiednie litery w okienka.

       ot       onifacy      ieszka z      odziną       abłockich
w       ubartowie.
K
k
b
B
M
m
R
ru
Z
z
L
l

Przeczytaj zdanie i przesuń odpowiednie litery w okienka.

       órka       abłockich      arolina      wielbia
       wierzęta.
C
c
z
Z
K
k
Z
z
U
u
W tym quizie
poćwiczysz pisownię
wyrazów z małej
i wielkiej litery.
1
Q/1/POL/4/11
  EDUKACJA POLONISTYCZNA     Świat ortografii

Przeczytaj zdanie i przesuń odpowiednie litery w okienka.

    arolina       armi      onifacego i       awi się
z nim       apierowymi        ulkami.
K
k
k
K
B
b
B
b
P
p
K
k

Przeczytaj zdanie i przesuń odpowiednie litery w okienka.

W       oo w       amościu       ieszkają
      angury z       ustralii.
Z
z
z
Z
M
m
K
k
A
a
Bardzo dobrze rozpoznajesz
wyrazy, które piszemy
wielką literą.