. test
Monter budownictwa wodnego (711701)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
B/711701/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Monter budownictwa wodnego wykonuje 
swoją pracę na zewnątrz.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. W zawodzie montera budownictwa wodnego obowiązujący jest strój roboczy.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Zawód montera budownictwa wodnego 
można uzyskać dzięki nauce w Zasadniczej 
Szkole Zawodowej.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Zawód monter budownictwa wodnego 
to praca o charakterze umysłowym.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. W pracy montera budownictwa wodnego 
konieczne są takie cechy jak dokładność, 
precyzja i odpowiedzialność.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Monter budownictwa wodnego współpracuje
 z innymi ludźmi oraz wykorzystuje 
w swojej pracy specjalistyczne maszyny. 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Monter budownictwa wodnego wykonuje 
swoją pracę na zewnątrz.
2. W zawodzie montera budownictwa wodnego obowiązujący jest strój roboczy.
3. Zawód montera budownictwa wodnego można 
uzyskać dzięki nauce w Zasadniczej Szkole Zawodowej.
4. Zawód monter budownictwa wodnego to praca 
o charakterze umysłowym.
5. W pracy montera budownictwa wodnego konieczne
są takie cechy jak dokładność, precyzja i odpowiedzialność.
6. Monter budownictwa wodnego współpracuje 
z innymi ludźmi oraz wykorzystuje w swojej pracy specjalistyczne maszyny.                
Twój wynik 
PRAWDA
FAŁSZ