EDUKACJA PRZYRODNICZA       W świecie roślin
1
Q/1/PRZ/1/28
W tym quizie powtórzysz materiał o owocach
i warzywach.
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i przesuń do koszyka odpowiednie obrazki.
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i przesuń do koszyka odpowiednie obrazki.
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i przesuń do koszyka odpowiednie obrazki.
Cieszę się, że powtórzyłeś
sobie rozpoznawanie
owoców i warzyw.