W tym quizie poćwiczysz

rozpoznawanie kształtów

materiałów.

2
Q/2/PLAST/2/17
EDUKACJA PLASTYCZNA
Podejmowanie działalności twórczej poprzez różnorodne środki wyrazu artystycznego

Jaki to kształt? Przesuń rysunki w odpowiednie miejsca.

SZEROKI
WĄSKI

Jaki to kształt? Przesuń rysunki w odpowiednie miejsca.

PROSTY
KRZYWY
Świetnie!
Potrafisz już rozpoznać
różne kształty.